Trajnimi Tatuazh Eyeliner-i

Për të gjithë pasionantët e tatuazhëve kozmetike…

Trajnimi për kualifikim profesional i tatuazhës së eyeliner-it ka për qëllim të i’u ofrojë kandidatëve aftësim profesional në veprimtarinë e tatuazhëve kozmetike.

Trajnimi i rradhës do të mbahet nga data 6 qershor deri më 16 qershor 2022.

Trajnimi i tatuazhës së përhershme të eyeliner në ANGEL ACADEMY përfshinë:

— Pesë (5) ditë mësimore

— Orari i ligjeratave: 09:00-13:00, në objektin e Angel Academy në Prishtinë

— Studenti pas përfundimit të suksesshëm të trajnimit përfiton setin profesional te eyeliner-it

— Praktika realizohet me produkte dhe paisje përkatëse të tatuazhëve kozmetikë

Çmimi: 1.000€

Vlerësimi në trajnimin e Tatuazhës së Eyeliner-it të përhershëm tek ANGEL bëhet në dy pjesë:

Pjesa Teorike përfshinë të gjitha temat e moduleve përkatëse, me anë të cilave shkathesia teorike e studentëve ngritet:

1. Anatomia e syrit
2. Si të aplikohet pigmenti
3. Format e syve
4. Modelet e eyeliner-it
5. Produktet
6. Futja e pigmentit në lëkurë
7. Menaxhimi i studios, mirësjellja me klientë, regjistrimi i takimeve (termineve)
8. Menaxhimi financiar
9. Siguria në punë

Pjesa Praktike përfshinë të gjitha temat e moduleve përkatëse, me anë të cilave shkathesia praktike e studentëve ngritet:

1. Përdorimi i mjeteve dhe produkteve
2. Thellësia e gjilpërës
3. Dizajnet
4. Vendosja dhe përdorimi i makinës PMU
5. Aplikimi i linjave dhe hijëzimit
6. Dhënia e këshillave për kujdesin pasues

Validimi i kalifikimit:

Kualifikimi si Artist Profesional i Tatuazhës së Eyeliner-it përfshinë çertifikatën origjinale të ANGEL ACADEMY.

Appointment

   Your appointment has been booked with Angel Studio Academy. Please check you email for more informations.
   0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop